Recyklačné poplatky

Vážení zákazníci,

Od 1. 5. 2010 nadobudol účinnosť novelizovaný zákon o obaloch. U nás pristupujeme k nášmu biznisu zodpovedne a záleží nám na ochrane životného prostredia. Týmto vám oznamujeme, že naša spoločnosť je zapísaná v registri povinných osôb Ministerstva životného prostredia a recyklačné poplatky odvádzame do systému pre opätovné zhodnotenie obalov z odpadu, ktorý vzniká vyhodnením tašiek do zberných nádob po skončení životnosti tašiek. Registračné číslo našej spoločnosti v registri je PO_0002847. Našu registráciu si môžete preveriť priamo v registri osôb “Informačného systému pre evidenciu obalov a odpadov z obalov” zadaním nášho čísla IČO: 44984812.

Naša spoločnosť je zároveň zmluvným klientom oprávnenej organizácie, spoločnosti NATUR-PACK, a.s. Ak máte k tejto téme ďalšie otázky, neváhajte nás prosím kontaktovať.

RECYKLAČNÉ POPLATKY, KTORÉ DO SYSTÉMU NATUR-PACK ODVÁDZAME, SÚ POUŽITÉ NA OPAKOVANÚ RECYKLÁCIU. CHRÁŇME SPOLOČNE ŽIVOTNÉ PROSTREDNE!

NATUR-PACK, a.s.